Ci co odeszli

 

Sekcja Literacka UTW spotyka się cyklicznie we wtorki w Miejskiej Bibliotece w Olsztynku przybliżając różne postaci związane z literaturą. Przygotowuje kameralne poranki tematyczne, takie jak m.in. „Narodowe  Czytanie Wyspiańskiego” czy  „Jesień w poezji”.

7 listopada koleżanki Krystyna Dowgiałło i Alicja Chrzanowska przygotowały poranek pt. „Ci co odeszli” poświęcony ludziom kultury, którzy odeszli w tym roku. Wspomnienia zostały poszerzone o postaci z wcześniejszych lat. W tym roku odeszli: Danuta Szafarska, Witold Pyrkosz, Wojciech Młynarski, Zbigniew Wodecki, Janusz Głowacki, Wiesław Michnikowski, Anna Szałapak i Julia Hartwig. Prócz przypomnienia drogi życiowej Młynarskiego, Wodeckiego, Szałapak czy poetki Hartwig popłynęły pięknie wzruszające i dowcipne piosenki w wykonaniu wspomnianych artystów i recytacje wierszy poetki.

W planach sekcji są poranki poświęcone mitowi  „Orfeusz i Eurydyka”, literackim noblistom, Julianowi Tuwimowi czy twórczości niepodległościowej. Ambicją sekcji jest przedstawienie z jakiejś szczególnej okazji poranka dla wszystkich członków UTW i gości nie zrzeszonych.

Tekst: Stanisława Ziątek
Foto:  Eugeniusz Ziątek