Członkinie UTW na wycieczce w Praniu

 

Wyjazd grupy członkiń UTW w Olsztynku do Prania i Wojnowa stał się równocześnie przedłużeniem i wzbogacającym elementem spotkań Sekcji Literackiej. Dla pozostałych uczestniczek wycieczki – zapewne interesującym wydarzeniem i okazją do krótkiego wypoczynku w pięknych okolicach Puszczy Piskiej.

W Praniu zwiedzałyśmy działające od 1980 roku Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, czyli dawną leśniczówkę, do której pisarz lubił przyjeżdżać z żoną Natalią i córką Kirą. Wypoczywał w otoczeniu nieskażonej wówczas przyrody mazurskiej, zwiedzał okolice Jeziora Nidzkiego i rzeki Krutyni. W Praniu stworzył najpiękniejsze strofy „Kroniki olsztyńskiej”, poematów „Niobe” i „Wit Stwosz” oraz cyklicznych utworów pt. „Pieśni”.

Muzeum posiada liczne pamiątki po pisarzu, m.in. osobiste przedmioty, niektóre meble,  zachowane czasopisma z przedrukami poezji Gałczyńskiego.

W programie wycieczki znalazła się tzw. lekcja / „Teczka” Gałczyńskiego”/; podczas niej uczestniczki mogły popisać się głośnym czytaniem wybranych utworów poety / na świeżym powietrzu, przy wtórze ćwierkających ptaków/.

W odległości 7 km od Prania, nad jeziorem Duś, leży wieś Wojnowo słynąca z historycznej, ciekawej przeszłości osiadłych w niej w XIX w. starowierców, czyli rosyjskich staroobrzędowców, nazywanych również filiponami. W Wojnowie zwiedzaliśmy resztki zabudowań dawnego klasztoru mniszek, pobliski cmentarz oraz Muzeum Ikon i Kultury Starowierców. Zgromadzone tam stare ikony oraz inne pamiątki po starowiercach, którzy kiedyś założyli wieś, tym bardziej wzbudziły zainteresowanie osób niedawno czytających powieść Katarzyny Enerlich „Rzeka ludzi osobnych”. Oglądaliśmy wnętrze cerkwi Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce, jaką udostępnia turystom Wojnowo. Oprowadzająca wycieczkowiczów jedna z mniszek- opiekunek cerkwi- rzeczowo objaśniała m.in. rozbieżności między katolicyzmem a prawosławiem, podkreślała także to, co łączy oba kościoły chrześcijańskie.

Pisząc niniejsze sprawozdanie, mam przyjemność podziękować Danucie Przywoźnej, za zorganizowanie ciekawej wycieczki, także za przekazane wiadomości i „smaczki” z życia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

Krystynie Perkowskiej – za opracowanie projektu umożliwiającego dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Olsztynek.

Wszystkim uczestniczącym w wycieczce koleżankom dziękuję za przemiłą atmosferę i zainteresowanie, życząc jednocześnie radosnych wakacji.

Alicja Chrzanowska

Foto: Stanisława Ziątek