Koncert Karnawałowy

W imieniu Uczniów, Rodziców oraz Pedagogów PSM I st. w Dywitach Filia w Olsztynku mam zaszczyt serdecznie zaprosić słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Olsztynku na Koncert Karnawałowy, który odbędzie się 16 stycznia o godz. 18:00 w Sali Koncertowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku.

Janusz Ciepliński
Dyrektor Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach