OGŁOSZENIE UTW

Uprzejmie informuję, że w ramach przygotowanego przez UWM w Olsztynie wniosku, złożonego w MNiSzW na konkurs pt. „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” nasz Uniwersytet znalazł się w dziesiątce UTW Warmii i Mazur zakwalifikowanych do jego realizacji.           

Projekt rozpoczyna się 15 marca 2018 roku. Tego dnia UWM zaprasza 24 osobową grupę słuchaczy UTW z Olsztynka do UWM w Olsztynie gdzie od 9:15 rozpoczną się zajęcia w dwóch blokach – Katedrach po 90 min, pierwszy blok 9:15 do 10:45 (Żywienie) i kolejny 11:15 do 12:45 (Żywność). Tego dnia autokar zabierze najpierw  grupę z Nidzicy i po drodze grupę z Olsztynka. Zajęcia zakończą się o 12:45 – poczęstunkiem konsumpcyjnym, a następnie istnieje możliwość zwiedzenia Sali Tradycji i Biblioteki UWM po czym nastąpi odwiezienie Gości do Olsztynka i Nidzicy. Podobny cykl przewidziany jest za dwa tygodnie to jest w dniu 26 marca br. celem odbycia zajęć w kolejnych dwóch blokach – w Katerze Botaniki i Ochrony Środowiska oraz w Katedrze  Ogrodnictwa (i następnie jeszcze dwa razy 19.04 i 17.05.2018 roku). Łącznie przewidziane są cztery wyjazdy, w celu odbycia zajęć w ośmiu blokach – hasła bloków to (Botanika, Ogrodnictwo, Żywienie Człowieka, Żywność, Humana, Sztuka, Prawo, Nauki Społeczne). Tematykę i nazwiska liderów poszczególnych bloków załączam do niniejszego zawiadomienia.

W ramach tego projektu przyjadą również do naszego UTW wykładowcy z UWM – zaplanowano trzy terminy i trzech różnych wykładowców (harmonogram wykładów poniżej).

Prezes Zarządu

Krystyna Perkowska

 

Gotowość udziału w projekcie proszę zgłaszać liderom grup lub SMS  na nr 513990494

UTW OLSZTYNEK – Projektowany harmonogram zajęć:

1. Wykłady w UTW w Olsztynku

L.p

Data

Rodzaj zajęć

Godzina

Wykładowca

Wydział/Katedra

Czas zajęć

1.

22.03.2018

Ten termin ulegnie zmianie !

Wykład

przyjazd wykładowcy z UWM

10.15

Prof. Z.SZWEJKOWSKI

Wydział Kształtowania Środowiska  Rolnictwa, Katedra Klimatologii i Gospodarki wodnej

120 minut

2.

12.04.2018

Wykład

przyjazd wykładowcy z UWM

10.15

Prof. J. TYBURSKI

Wydział Kształtowania Środowiska  Rolnictwa, Katedra Agro ekosystemów

120 minut

3.

10.05.2018

Wykład

przyjazd wykładowcy z UWM

10.15

Prof. B. KRYSZTOPA-CZUPRYNSKA

Wydział Humanistyczny, Katedra Historii Nowożytnej i Stosunków Międzynarodowych

120 minut