Propozycje wycieczek UTW

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynku zaprasza na:

 

Wyjazd do Leśniczówki „Pranie” 

Termin: 28.06.2017 r.

Godz. i miejsce wyjazdu: 8:00 (kwiaciarnia Mak)

Koszt: 38 zł

W programie:

- zwiedzanie muzeum K.I. Gałczyńskiego,

- lekcja muzealna „Walizka Gałczyńskiego”,

- spacer po pięknej okolicy (jezioro Nidzkie, Krzyże).

Wpłaty: biuro UTW w Szkole Podstawowej we wtorki 6 i 13.06.2017 r. przyjmuje 

Danuta Przywoźna.

Przepraszamy za pomyłkowe policzenie kosztów. 

Osoby, które już dokonały wpłat proszone są o ich uzupełnienie.

 

Wyjazd na Biesiadę Warmińską 

(propozycja)

Termin: 7.07.2017 r.

Koszt: ok. 30 zł

Wpłaty można dokonać na spotkaniu integracyjnym (24.06.2017 r.) 

Udzielimy wtedy szczegółowych informacji.