„Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”

 

Olsztynecka biblioteka brała udział w interesującym projekcie wielokulturowym. Wszystko rozpoczęło się już w listopadzie zeszłego roku cyklem szkoleń i konferencji. Pierwszym działaniem były zorganizowane na początku br. warsztaty kulinarne pod hasłem „Gotuj z nami…”. Zaprezentowaliśmy w ten sposób młodym ludziom (uczniowie SP w Olsztynku) kuchnię kresową, która zagościła na naszych terenach dzięki osobom przybyłym ze wschodu po II wojnie światowej. Skorzystanie z profesjonalnych kuchni umożliwił nam Zespół Szkół Zawodowych w Olsztynku.

W kolejnym etapie, przy współudziale partnerskich bibliotek z Dobrego Miasta, Szczytna, Działdowa i Barczewa, przeprowadziliśmy grę miejską "Poznaj siebie i sąsiada”. Uczestnicy (uczniowie szkół gimnazjalnych) podczas gry przemierzali kolejne punkty kontrolne nawiązujące do historii i tradycji regionalnych Warmiaków, Mazurów, Kurpiów, Kresowiaków i Ukraińców. Nasza biblioteka w zabawie odpowiadała za stoisko nawiązujące do kultury mazurskiej. Prezentowaliśmy je podczas wyjazdów do Dobrego Miasta (15.10), Szczytna (22.10), Działowa (12.11) i Barczewa (19.11). 

Grę w Olsztynku przeprowadziliśmy 4 listopada, a rozegrana została w idealnym miejscu do tego typu działań – w olsztyneckim Skansenie. Uczestnikami byli uczniowie Gimnazjum SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku oraz Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku. Udział w naszej grze wzięli specjalni goście - bibliotekarze z okręgu Buskerud w Norwegii. Opowiadali młodzieży o Norwegii oraz … częstowali goframi z kozim serem. Wcześniej spotkali się Burmistrzem Olsztynka Arturem Wrochną oraz odwiedzili naszą bibliotekę. Była to rewizyta Norwegów w Polsce, ponieważ we wrześniu przedstawiciele bibliotek biorących udział w projekcie gościli w Norwegii.  

Projekt podsumowany został 25 listopada podczas konferencji w Olsztynie. 

Serdecznie dziękujemy za pomoc w przeprowadzeniu gry: Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, Warsztatom Terapii Zajęciowej w Olsztynku, Restauracji „Ratuszowa” w Olsztynku, Karczmie w Skansenie, olsztyneckim szkołom gimnazjalnym oraz Pani Edycie Płoskiej (Sklep „Edyta”).

Projekt „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur” finansowany jest z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych, a realizowany jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Wkład własny zapewniają Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Biblioteka Narodowa Norwegii.