Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynku już zarejestrowany !

Informujemy, że Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynku został zarejestrowany 5 kwietnia 2016 roku przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod nr KRS: 0000606872, nr REGON 36412360500000, NIP 739 388 38 26,
z siedzibą ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek.

Statut, Regulamin Zarządu i uchwała dotycząca wykości składek i wpisowego znajdują się poniżej w załącznikach (pliki pdf).

 

Władze UTW w Olsztynku

Zarząd:
Prezes Zarządu – Krystyna Tarnowska
Wiceprezes – Stanisława Ziątek
Wiceprezes – Krystyna Perkowska
Wiceprezes – Jutta Sroga
Sekretarz – Danuta Przywoźna
Skarbnik – Halina Dąbrowska
Członek Zarządu – Teresa Gątkowska
Członek Zarządu – Danuta Kowalska

Komisja Rewizyjna:
Janina Gancarz
Alicja Chrzanowska
Lucyna Gołaszewska
Krystyna Kaska
Mieczysława Sikora

Opłaty

Wpisowe - 30 zł (trzydzieści złotych).

Składki członkowskie - 5 zł (pięć złotych) miesięcznie (wpłacane do dnia 30 marca za I semestr i 30 października w każdym roku akademickim).

Wpłaty (wpisowego i składek) prosimy wykonywać na poniższe konto:

NR KONTA:
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W OLSZTYNKU
UL. RATUSZ 1, 11-015 OLSZTYNEK
69 1020 3541 0000 5302 0266 8135