Uniwersytet zainaugurował nowy rok akademicki

 

11 października 2017 r. po raz drugi zabrzmiała pieśń studentów „Gaudeamus Igitur” dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego wieku w Olsztynku. Inauguracyjny wykład pt. „Między nami a wnukami – co nas łączy?” wygłosiła dr Monika Maciejewska z Katedry Pedagogiki Ogólnej Wydziału Nauk Społecznych UW-M w Olsztynie.

Prezes kol. Krystyna Perkowska witając zaproszonych gości i słuchaczy uniwersytetu przedstawiła założenia i plany na nowy rok akademicki 2017/ 2018. Uniwersytet rozwija się. Prócz dotychczasowych sześciu sekcji powstały dwie nowe a dwie są w fazie organizacji. Przybywają również nowi członkowie stowarzyszenia. Na spotkaniu zostały wręczone uniwersyteckie legitymacje paniom: Astridzie Kaczmarskiej i Lidii Kaczmarskiej.

Inaugurację uświetnił występ uczniów z Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dywitach – Filia w Olsztynku. Muzyka nie tylko łagodzi obyczaje ale i łączy pokolenia.

Spotkanie zakończył słodki poczęstunek.

Od 16 października UTW rusza do pracy pełną parą. Należy życzyć wszystkim nie gasnącego zapału we wspólnym działaniu.

13.10.2017r. słuchacze UTW uczestniczyli w okolicznościowym koncercie „Fatimskie 100- lecie objawienia” w Filharmonii Warmińsko- Mazurskiej w Olsztynie.

Tekst: Stanisława Ziątek
Foto: Eugeniusz Ziatek