UTW w filharmonii

 

6 i 7 czerwca 2017 roku słuchacze UTW  wybrali się do Filharmonii Warmińsko- Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie na musical „Skrzypek na dachu” Jerrego Bocka w wykonaniu artystów olsztyńskich i elbląskich.

Mimo, że właściwie każdy choć raz widział lub słyszał „Skrzypka”, to olsztyńsko-elbląska adaptacja oczarowała nas pięknymi songami i grą aktorską. Dziękujemy za trzy godziny artystycznych przeżyć.

Tekst: Stanisława Ziątek
Foto:  Stanisława Ziątek