Zakończenie pierwszego roku akademickiego UTW w Olsztynku

 

PARADA

Jak na studentów (mimo trzeciego wieku) przypadło, zakończyliśmy pierwszy rok akademicki 2016/2017 z tzw. „przytupem”.

23 czerwca reprezentacja UTW wzięła udział po raz pierwszy w olsztyneckiej paradzie z okazji Dni Olsztynka. Prezentowaliśmy się z różami wykonanymi przez Sekcję Rękodzieła. Po paradzie bawiliśmy się słuchając występów różnych zespołów aż do późnej nocy czekając na przeboje Romualda Lipki w wykonaniu Izabeli Trojanowskiej, Felicjana Andrzejczaka, Grzegorza Wilka i innych wykonawców.

 

 

WAKACJE

Następnego dnia, tj. 24 czerwca spotkaliśmy się w świetlicy w Łutynowie na uroczystym zakończeniu roku akademickiego 2016/ 2017.

Koleżanka prezes Krystyna Perkowska podsumowała rok naszej działalności dziękując liderom poszczególnych sekcji i osobom zaangażowanym w działalność naszego uniwersytetu. Wszyscy zostali obdarowani małymi serduszkami wykonanymi przez koleżanki z Sekcji Rękodzieła, a wyróżniający się aktywnością zostali obdarowani dużymi sercami.

Po części oficjalnej zaczęło się „ grillowanie” i tańce. Za muzykę odpowiadał nasz kolega Zygmunt Sadowski. Prócz tańców było również wspólne śpiewanie popularnych biesiadnych piosenek. Zabawa była przednia i pozostała we wdzięcznej pamięci każdego uczestnika.     

No i czas na miłe wakacje!

        Tekst: Stanisława Ziątek
Foto:  Stanisława Ziątek

 

PODSUMOWANIE UNIWERSYTECKIEGO ROKU

Wiek to pojęcie względne i nie należy się przejmować tym co zapisane zostało w rubryczce – data urodzenia. W końcu było to dość dawno i mogło nam wypaść z głowy. Ale czas, drodzy studenci, to już zupełnie inna kwestia. Czas płynie szybko i o tym nie wolno nam zapominać.. Wydaje się, że dopiero co braliśmy udział w inauguracji roku akademickiego, a tu już czas zakończyć pierwszy rok naszej wspólnej przygody edukacyjnej. Miniony rok był bardzo dynamiczny, wiele się działo, ale o tym co trudne i niezbyt przyjemne zapomnijmy, bo przecież nikt nam nie gwarantował, że będzie łatwo, a wielkie rzeczy zawsze rodzą się w bólach. Skupmy się na tym co nam się udało. W tym miejscu należy wspomnieć, że UTW w Olsztynku to przede wszystkim wspólnota ludzi młodych duchem, którym się jeszcze chce, którzy mają apetyt na życie i którzy pragną podzielić się z innymi swoją dobrą energią.

W tym miejscu pragnę podziękować osobom, które czynnie angażowały się w działalność UTW, i tak:

-Serdecznie dziękuję pani Alinie Wołodkiewicz i pracownikom biblioteki za pomoc i zaangażowanie w tworzeniu i działaniu UTW,

-Dziękuję byłym i obecnym członkom Zarządu, liderom sekcji: Basi Suwińskiej, Ali Chrzanowskiej, Basi Łukaszewicz, Danusi Baran, Teresce Gilewicz, Halince Dąbrowskiej. Szczególne podziękowania kieruję do Stasi i Gienia Ziątków za popularyzowanie naszego uniwersytetu w Internecie.

W trakcie minionego roku wiele się działo. Swoją działalność rozpoczęliśmy wykładem i wycieczką do Fromborka i Elbląga oraz spotkaniem integracyjnym jeszcze przed inauguracją roku akademickiego. Następnie zrealizowaliśmy:

- siedem wykładów,

-cztery wyjazdy do teatru,

-dwa wyjazdy do filharmonii,

-cztery wycieczki ( Frombork-Elbląg, Warszawa, Łyse, Kudypy),

-wyjazd do Leśniczówki Pranie w realizacji ( 28 VI),

-wyjazdy na basen, gimnastyka, rajdy rowerowe, nornic volking.

Powstało 6 sekcji, kolejne 7 i 8 prężnie działają, mimo, że nie zostały jeszcze oficjalnie powołane, jest to sekcja kultury i rozrywki oraz turystyki i krajoznawstwa.

Mam nadzieję, że w przyszłym roku akademickim podejmiemy nowe, kolejne zadania w realizacji o, których będziemy uczestniczyli wszyscy.

Dziękuję wszystkim członkom Stowarzyszenia za to, że je tworzymy.

Podziękujemy też Panu Burmistrzowi, Paniom Dyrektorkom szkół oraz Pani Dyrektor MGOK.

Krystyna Perkowska- Prezes UTW