Zakończenie roku akademickiego 2016/2017

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynku zaprasza na: 

 

Zakończenie roku akademickiego 2016/2017 (impreza integracyjna)

Termin: 24.06.2017 r.

Miejsce: Łutynowo

Godz. i miejsce wyjazdu: 17:00 (kwiaciarnia Mak)

Koszt: 15 zł

Wpłaty we wtorki 6.06.2017 i 13.06.2017 przyjmuje skarbnik Krystyna Rosłaniec 

w biurze UTW w Szkole Podstawowej w godz. 10:00-12:00.